Trường cao đẳng Intituto de electromecanica LABO tại Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, GPS: -17.4081,-66.1784

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Intituto de electromecanica LABO tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Intituto de electromecanica LABO hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba, Calle General Acha, 607

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Calle San Alberto, 124

Điện thoại: +591 4 4241588

Website: http://www.ceta.edu.bo/

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Calle Avaroa, 142

Điện thoại: +591 4 4581736

Website: http://www.ceta.edu.bo/