Trường cao đẳng John David University tại Zambia, Provincia del Sur, Choma

Zambia, Provincia del Sur, Choma, GPS: -16.8195,26.9644

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học John David University tại địa chỉ: Zambia, Provincia del Sur, Choma / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học John David University hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\