Trường cao đẳng karatina_disabled_technical_college tại Kenya, Kiambu County, gachoire_location

Kenya, Kiambu County, gachoire_location, GPS: -1.0008,36.7647

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học karatina_disabled_technical_college tại địa chỉ: Kenya, Kiambu County, gachoire_location / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học karatina_disabled_technical_college hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kenya, Kiambu County, Bathi_location

Kenya, Kiambu County, Riabai, village

Kenya, Kiambu County, gachoire_location