Trường cao đẳng KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE tại Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, GPS: -1.3004,36.8039

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE tại địa chỉ: Kenya, Nairobi / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, Argwings Kodhek Road, 1st Floor, Studio House, Opposite Chaka Place,