Trường cao đẳng Liceul pedagogic ”Gheorghe Șincai” tại Romania, Sălaj, Zalau

Romania, Sălaj, Zalau, GPS: 47.1852,23.0535

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Liceul pedagogic ”Gheorghe Șincai” tại địa chỉ: Romania, Sălaj, Zalau / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Liceul pedagogic ”Gheorghe Șincai” hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Romania, Cluj, Cluj-Napoca

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Bistritei, 21

Romania, Bihor, Popești, village

Romania, Maramureș, Șomcuța Mare, Strada Somes, 22

Romania, Cluj, Cluj-Napoca

Romania, Cluj, Cluj-Napoca