Trường cao đẳng Liceul Popesti tại Romania, Bihor, Popești, village

Romania, Bihor, Popești, village, GPS: 47.2368,22.4188

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Liceul Popesti tại địa chỉ: Romania, Bihor, Popești, village / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Liceul Popesti hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Romania, Bihor, Oradea

Romania, Bihor, Oradea

Romania, Satu Mare, Sanislău, village

Romania, Bihor, Oradea, Strada Poienitei, 25