Trường cao đẳng Al-Iraqi Unevircity tại Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad, GPS: 33.4124,44.3556

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Al-Iraqi Unevircity tại địa chỉ: Iraq, Baghdad, Bagdad / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Al-Iraqi Unevircity hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Iraq, Baghdad, Bagdad

Điện thoại: 07709213591

Website: https://m.facebook.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Baghdad, Bagdad

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-17:30