Trường cao đẳng North Technical University tại Iraq, Nineveh, Mosul

Iraq, Nineveh, Mosul, GPS: 36.4013,43.0961

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học North Technical University tại địa chỉ: Iraq, Nineveh, Mosul / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học North Technical University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi

Iraq, Nineveh, Mosul

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-14:30

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi