Trường cao đẳng Makini Junior Academy & College tại Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, GPS: -1.2875,36.8072

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Makini Junior Academy & College tại địa chỉ: Kenya, Nairobi / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Makini Junior Academy & College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận