Trường cao đẳng Maychew Technical College tại Ethiopia, Tigray Region, Maychew

Ethiopia, Tigray Region, Maychew, GPS: 12.7861,39.5338

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Maychew Technical College tại địa chỉ: Ethiopia, Tigray Region, Maychew / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Maychew Technical College hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\