Trường cao đẳng MEDCO Bio-Medical College tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 8.986,38.7678

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học MEDCO Bio-Medical College tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học MEDCO Bio-Medical College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 111 57 41 03, +251 (0) 111 56 10 06

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa