Trường cao đẳng Vocational training center and apprenticeship Talib Abd al-Rahman tại Algérie, Biskra, Ouled Djellal

Algérie, Biskra, Ouled Djellal, GPS: 34.4354,5.0796

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Vocational training center and apprenticeship Talib Abd al-Rahman tại địa chỉ: Algérie, Biskra, Ouled Djellal / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Vocational training center and apprenticeship Talib Abd al-Rahman hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Algérie, Biskra, Tolga

Algérie, Biskra, Tolga

Algérie, Biskra

Điện thoại: 0673707073

Website: https://www.facebook.com/

Giờ mở cửa: Sa-Th 00:00-24:00