Trường cao đẳng Muthethia Youth Polytechnic tại Kenya, Nakuru, Naivasha

Kenya, Nakuru, Naivasha, GPS: -0.7259,36.5144

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Muthethia Youth Polytechnic tại địa chỉ: Kenya, Nakuru, Naivasha / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Muthethia Youth Polytechnic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Kenya, Kiambu County, gachoire_location

Kenya, Kiambu County, Bathi_location

Kenya, Kiambu County, Riabai, village

Kenya, Kiambu County, gachoire_location