Trường cao đẳng National Agriculture Education College tại Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, GPS: 34.4768,69.1687

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học National Agriculture Education College tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học National Agriculture Education College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, Seh Aqrab Roundabout, 1

Afghanistan, Parwan, Charikar