Trường cao đẳng Nifas Silk tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 8.971,38.759

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Nifas Silk tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Nifas Silk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 111 57 41 03, +251 (0) 111 56 10 06

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa