Trường cao đẳng Nkrumah University tại Zambia, Provincia Central, Kabwe

Zambia, Provincia Central, Kabwe, GPS: -14.4446,28.4697

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Nkrumah University tại địa chỉ: Zambia, Provincia Central, Kabwe / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Nkrumah University hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\