Trường cao đẳng ST. JOHN'S TECHNOLOGY INSTITUTE tại Zambia

Zambia, GPS: -9.3029,32.7639

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ST. JOHN'S TECHNOLOGY INSTITUTE tại địa chỉ: Zambia / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ST. JOHN'S TECHNOLOGY INSTITUTE hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Tanzania, Mbeya, Vwawa

Tanzania, Mbeya, Tunduma

Điện thoại: +255754645654/+255788141420

Tanzania, Mbeya, Iwambi, village

Điện thoại: Box 605

Tanzania, Mbeya, Mbalizi, village