Trường cao đẳng St. Joseph Vocational Training Centre tại Kenya, Kajiado County, Ngong, Kenya

Kenya, Kajiado County, Ngong, Kenya, GPS: -1.3627,36.6611

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học St. Joseph Vocational Training Centre tại địa chỉ: Kenya, Kajiado County, Ngong, Kenya / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học St. Joseph Vocational Training Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Kajiado County, Ngong, Kenya