Trường cao đẳng St. Lideta Medical College tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 9.011,38.7374

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học St. Lideta Medical College tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học St. Lideta Medical College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251115505998

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa