Trường cao đẳng St.Paul's Hospital Millennium Medical College tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 9.0492,38.7284

Điện thoại: +251112750125

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học St.Paul's Hospital Millennium Medical College tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học St.Paul's Hospital Millennium Medical College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 11 111 32 85

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: 011-6-54-10-15

Website: http://www.Microlinkcollege.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 00:00-24:00