Trường cao đẳng Tecnológico Boliviano Alemán tại Bolivia, Cochabamba, Calle Sucre, 933

Bolivia, Cochabamba, Calle Sucre, 933, GPS: -17.3928,-66.1492

Website: http://www.tecba.edu.bo/

Floor: 1

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Tecnológico Boliviano Alemán tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba, Calle Sucre, 933 / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Tecnológico Boliviano Alemán hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Giờ mở cửa: Mo-Fr 14:30-17:30

Bolivia, Cochabamba

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-12:00