Trường cao đẳng Unidad Educativa Nuestra Señora de la Merced A tại Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, GPS: -17.3973,-66.2073

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Unidad Educativa Nuestra Señora de la Merced A tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Unidad Educativa Nuestra Señora de la Merced A hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba, Calle San Alberto, 124

Điện thoại: +591 4 4241588

Website: http://www.ceta.edu.bo/

Bolivia, Cochabamba, Colcapirhua

Bolivia, Cochabamba, Calle Avaroa, 142

Điện thoại: +591 4 4581736

Website: http://www.ceta.edu.bo/