Trường cao đẳng Univerzitet Mediteran tại Montenegro, Bar

Montenegro, Bar, GPS: 42.0972,19.094

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Univerzitet Mediteran tại địa chỉ: Montenegro, Bar / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Univerzitet Mediteran hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Montenegro, Podgorica

Montenegro, Podgorica

Albania, Northern Albania, Shkodër

Montenegro, Podgorica

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited