Trường cao đẳng Wote Technical Training Institute tại Kenya, Makueni, Wote

Kenya, Makueni, Wote, GPS: -1.8044,37.6228

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Wote Technical Training Institute tại địa chỉ: Kenya, Makueni, Wote / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Wote Technical Training Institute hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Kenya, Makueni, Ithemboni, village

Kenya, Makueni, Kikima, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Kenya, Makueni, Ithemboni, village

Kenya, Makueni, Wote