Trường cao đẳng Old school Of Pharmacy/AAIT office & lounge/ tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 9.04,38.7621

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Old school Of Pharmacy/AAIT office & lounge/ tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Old school Of Pharmacy/AAIT office & lounge/ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, Queen Elizabeth Street, 710

Điện thoại: +251116551915

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 11 111 32 85

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: 011-6-54-10-15

Website: http://www.Microlinkcollege.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 00:00-24:00