Trường cao đẳng Basha Nawxoyakane Chwar Chra tại Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah, GPS: 35.5426,45.3963

Điện thoại: 07714623092

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Basha Nawxoyakane Chwar Chra tại địa chỉ: Iraq, Sulaymaniyah / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Basha Nawxoyakane Chwar Chra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah