Trường mẫu giáo/nhà trẻ 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πειραιά tại Hy Lạp, Attica, Piraeus, Metroou, 67

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Metroou, 67, GPS: 37.9291,23.6419

Điện thoại: +30 21 04515803

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πειραιά tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus, Metroou, 67 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πειραιά hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Ebes, 30

Điện thoại: +302167006724

Website: http://paizokaidiavazo.gr

Giờ mở cửa: 12:00-20:00

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Akte Themistokleous, 108

Điện thoại: +30 21 0418 1490

Website: http://polimagiki.blogspot.gr/

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Akte Themistokleous, 126

Điện thoại: +30 21 04282230

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Ebes, 14

Điện thoại: +30 21 04517305