Trường mẫu giáo/nhà trẻ Бобок- тай tại Kyrgyzstan, Naryn Region, Zhany-Talap, village, Zhumamambet, 32

Kyrgyzstan, Naryn Region, Zhany-Talap, village, Zhumamambet, 32, GPS: 41.458,75.0176

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Бобок- тай tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Naryn Region, Zhany-Talap, village, Zhumamambet, 32 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Бобок- тай hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Naryn Region, Ugut, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Min-Kush, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kazybek, village

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/