Trường mẫu giáo và nhà trẻ trong thành phố Santander, Tây Ban Nha

9 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Fernando de Montalvo, 1

Điện thoại: +34 942213256

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Bajada del Caleruco, 19

Điện thoại: +34 942323145

Website: http://www.laguarde.org

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Aviche, 37

Điện thoại: +34 942330356

Website: http://www.jardindeafrica.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Gerardo Alverar, 7

Điện thoại: +34 942355865

Website: http://www.escuelainfantildiminutoscandina.com

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-20:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Simon Cabarga, 8-E

Điện thoại: +34 680346752

Website: http://www.guarderiacolorincolorado.com

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Paseo de Menendez Pelayo, 44

Điện thoại: +34 942278168

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Paseo de Menendez Pelayo, 86

Điện thoại: +34 942277416

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\