Trường mẫu giáo và nhà trẻ Guinée

13 đối tượng
bộ lọc

Guinée, Nzérékoré, Nongoa

Guinée, Conakry

Guinée, Nzérékoré, Macenta

Điện thoại: 655204922, 662879107

Guinée, Labé, Naddhal, village

Guinée, Mamou

Guinée, Nzérékoré, Macenta

Guinée

Điện thoại: 621503947

Guinée, Kindia, Segueya, village

Guinée, Nzérékoré, Bounouma

Điện thoại: 628823151

Guinée, Labé, Lélouma

Guinée, Nzérékoré, N'Zoo

Điện thoại: 621654913

Guinée, Nzérékoré, Macenta

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\