Trường mẫu giáo và nhà trẻ Kyrgyzstan

220 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 66 03 68, +996 556 54 91 54

Website: http://www.roza.kg/

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Batken Region, Kadamjay

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Chuy Region, Kichi-Kemin, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Toguz-Bulak, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor

Kyrgyzstan, Naryn Region, Ugut, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Zhany-Talap, village, Zhumamambet, 32

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kyzyl-Jyldyz, village, Amangeldi Kulov kochosu, 26

Kyrgyzstan, Ak-Suu, village

Kyrgyzstan, Bishkek, Kerimbekova Kul'choro ulitsa, 51

Điện thoại: +996 312 313442

Kyrgyzstan, Naryn Region, Min-Kush, village

Kyrgyzstan, Bishkek

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\