Trường mẫu giáo và nhà trẻ Iraq

146 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Basra, Iz-Eldeen Salim

Iraq, Erbil

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-14:20

Iraq, Erbil

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Erbil, Soran

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Dhi Qar, Nasiriyah

Iraq, Karbala, Al Hurr

Điện thoại: 07815043935

Giờ mở cửa: Su-Th 20:00-04:00

Iraq, Baghdad, Qaryat al Qadisiyah, village

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Muthanna, Al-Rumaitha

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\