Trường mẫu giáo và nhà trẻ Liberia

84 đối tượng
bộ lọc

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 0880288068

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:30-15:00

Liberia, Bong County, Gbarnga

Điện thoại: 0880969243

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30; Mo-Sa 07:30-15:00

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Bong County, Gbarnga

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Bong County, Gbarnga

Điện thoại: 0886550111

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Bong County, Suacoco

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-13:30; Mo-Fr 17:00-20:00

Liberia

Điện thoại: 0886674833

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Bong County, Gbarnga

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Nimba County, Yekepa

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:30-15:00

Liberia, Bong County, Gbarnga

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia, Lofa County, Vahun, village

Điện thoại: 0888028994

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00 - 14:00

Liberia

Điện thoại: 0886727123

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30; Mo-Fr 07:00-13:30; Mo-Fr 17:00-20:00

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\