Trường mẫu giáo và nhà trẻ Libya

30 đối tượng
bộ lọc

Libya, Murqub, Qabilat al Qanawat, village

Libya, Misrata

Libya, Tripoli

Điện thoại: +218 92-5595265

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-15:00

Libya, Misrata

Libya, Misrata

Libya, Misrata

Libya, Tripoli

Libya, Wadi al Hayaa, Tikarkiba, village

Libya, Misrata

Libya, Benghazi

Libya, Misrata

Libya, Murqub, Suq al Khamis, village

Libya, Misrata

Giờ mở cửa: 24/7

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\