Trường mẫu giáo và nhà trẻ Algérie

155 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Algiers, Oued Smar

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Algiers, Kouba

Algérie, Annaba, Sidi Amar

Algérie, Béjaïa (tỉnh), Béjaïa

Algérie, Batna, Barika

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Algérie, Tlemcen, Maghnia

Algérie, Bordj Bou Arreridj‎, Bordj Bou Arreridj

Algérie, Algiers, Carnot, village

Algérie, Algiers, Staoueli

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\