Trường mẫu giáo và nhà trẻ Kuwait

26 đối tượng
bộ lọc

Kuwait, Jahra, Jaber Al-Ahmad

Kuwait, Al Asimah, Thành phố Kuwait

Điện thoại: 2561 9312

Kuwait, Al Asimah, Thành phố Kuwait

Kuwait, Al Asimah, Thành phố Kuwait

Kuwait, Jahra, Al Jahra

Kuwait, Jahra, Jaber Al-Ahmad

Kuwait, Al Asimah, Thành phố Kuwait

Kuwait, Jahra, Jaber Al-Ahmad

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\