Trường mẫu giáo và nhà trẻ Cộng hòa Macedonia

66 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Pehchevo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Kavadarci

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod, Partizanska, 14

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\