Trường mẫu giáo và nhà trẻ Sierra Leone

22 đối tượng
bộ lọc

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Kent, village

Sierra Leone, Eastern Province, Buedu, village

Điện thoại: 076149625/030030007

Sierra Leone, Western Area, Waterloo, Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Eastern Province, Kangama, village

Điện thoại: 030686122

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Eastern Province, Buedu, village

Điện thoại: 08842133

Sierra Leone, Western Area, Waterloo, Sierra Leone

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\