Trường mẫu giáo và nhà trẻ Trung Quốc

1245 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Thuyền Loan

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, São Lázaro

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Tương Quân Áo

Điện thoại: 31439039

Website: http://kgn.poleungkuk.org.hk/

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Tây Xương

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc

Điện thoại: 26770813

Website: http://www.bwkk.edu.hk

Trung Quốc, Thiên Tân

Trung Quốc, Truân Môn

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thuyền Loan

Trung Quốc, Giang Tô, Tô Châu

Website: http://www.internewton.com/

Là phụ huynh, bạn hẳn muốn chọn một trường mẫu giáo tốt cho con mình. Các phụ huynh sẽ phải tự mình đánh giá hàng chục cơ sở giáo dục và tin vào đánh giá của mình về sự chuyên nghiệp của những người chăm sóc, chất lượng bữa ăn, cùng các tiêu chí quan trọng khác khi lựa chọn một cơ sở giáo dục để gửi gắm con mình. Chúng tôi đã đơn giản hóa công việc này bằng cách tạo một danh mục toàn diện tất cả các trường mầm non cho trẻ cùng với thông tin khách quan về mỗi trường mầm non.\