Trường mẫu giáo/nhà trẻ детский сад. "Кызгалдак" tại Kyrgyzstan, Osh Region, Сопу-Коргон, village

Kyrgyzstan, Osh Region, Сопу-Коргон, village, GPS: 40.0145,73.4993

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo детский сад. "Кызгалдак" tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh Region, Сопу-Коргон, village / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo детский сад. "Кызгалдак" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Toguz Bulak, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Gul'cha

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Toguz Bulak, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Gul'cha

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/