Trường mẫu giáo/nhà trẻ Institución educativa inicial No. 412 tại Peru, Ayacucho, Vista Alegre de Ccarhuaccocco, village

Peru, Ayacucho, Vista Alegre de Ccarhuaccocco, village, GPS: -13.5579,-74.7327

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Institución educativa inicial No. 412 tại địa chỉ: Peru, Ayacucho, Vista Alegre de Ccarhuaccocco, village / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Institución educativa inicial No. 412 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Peru, Ayacucho, Buenos Aires, village

Peru, Ayacucho, Huichinca, village

Peru, Ayacucho, Iglesiahuasi, village

Peru, Ayacucho, San Isidro de Antacancha, village