Trường mẫu giáo/nhà trẻ Jailoo Kindergartens - Kyzyl-Beles (Tash-Dobo) tại Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, GPS: 42.6462,74.5613

Điện thoại: +996 312 66 03 68, +996 556 54 91 54

Website: http://www.roza.kg/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Jailoo Kindergartens - Kyzyl-Beles (Tash-Dobo) tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Jailoo Kindergartens - Kyzyl-Beles (Tash-Dobo) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 66 03 68, +996 556 54 91 54

Website: http://www.roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek