Trường mẫu giáo/nhà trẻ Jailoo Kindergartens, Kichi Kemin tại Kyrgyzstan, Chuy Region, Kichi-Kemin, village

Kyrgyzstan, Chuy Region, Kichi-Kemin, village, GPS: 42.7963,75.914

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Kichi Kemin tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Chuy Region, Kichi-Kemin, village / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Kichi Kemin hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kazakhstan, Almaty Region, Uzunagach, village

Kyrgyzstan, Menetkech, village

Kyrgyzstan, Kemin

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Kichi-Kemin, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy