Trường mẫu giáo/nhà trẻ Jailoo Kindergartens, Toguz-Bulak tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Toguz-Bulak, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Toguz-Bulak, village, GPS: 39.845,69.7302

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Toguz-Bulak tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Toguz-Bulak, village / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Toguz-Bulak hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Batken Region, Isfana

Kyrgyzstan, Batken Region, Toguz-Bulak, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-18:00

Tajikistan, Sughd Region, Mekhrobod

Tajikistan, Sughd Region, Chkalovsk

Kyrgyzstan, Batken Region, Isfana