Trường mẫu giáo/nhà trẻ Jailoo Kindergartens, Torgoi tại Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja, GPS: 40.5655,73.5474

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Torgoi tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Torgoi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh Region, Toguz Bulak, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Ак-Кыя, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Ак-Кыя, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Toguz Bulak, village

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Kulja

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Osh Region, Кенеш, village