Trường mẫu giáo/nhà trẻ "Juldizsha" mektepke shekem bilim beriw mekemesi tại Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus, GPS: 42.4752,59.6143

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo "Juldizsha" mektepke shekem bilim beriw mekemesi tại địa chỉ: Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo "Juldizsha" mektepke shekem bilim beriw mekemesi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus, Sayahatshilar ko'shesi, 22

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus, Jolmurza Aymurzaev ko'shesi, 25

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus, O. Sulaymanov ko'shesi, 100

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus, Place de l'Ile, 22

Uzbekistan, Jolmurza Aymurzaev ko'shesi, 25