Trường mẫu giáo/nhà trẻ Katholischer Kindergarten Herz-Jesu tại Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 17

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 17, GPS: 51.717,8.7446

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Katholischer Kindergarten Herz-Jesu tại địa chỉ: Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 17 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Katholischer Kindergarten Herz-Jesu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Geroldstrasse, 7

Điện thoại: +49 5251 7090831

Giờ mở cửa: Mo-Fr 7:30-16:30

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Schulstrasse, 35

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Querweg, 41

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 14-16

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Grunigerstrasse, 16

Điện thoại: +49 5251 8776719

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Am Abdinghof, 5

Website: http://www.abdinghof.de/