Trường mẫu giáo/nhà trẻ Khurasan University tại Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft, GPS: 34.4307,70.4323

Điện thoại: +93786747698

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Khurasan University tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Khurasan University hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\