Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kiga Triangel tại Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, Kopernikusstrasse, 26

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, Kopernikusstrasse, 26, GPS: 50.9063,13.0481

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kiga Triangel tại địa chỉ: Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, Kopernikusstrasse, 26 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kiga Triangel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, Saxony, Dittersbach, village

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, Saxony, Mühlbach, village, Frankenberger Strasse, 60

Đức, Saxony, Dittersbach, village

Đức, Saxony, Lichtenwalde, village, Frankenberger Strasse, 6

Điện thoại: +49 37206 888098