Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kindergarten Fürstenbergstraße tại Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 14-16

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 14-16, GPS: 51.7169,8.7454

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kindergarten Fürstenbergstraße tại địa chỉ: Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 14-16 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kindergarten Fürstenbergstraße hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Geroldstrasse, 7

Điện thoại: +49 5251 7090831

Giờ mở cửa: Mo-Fr 7:30-16:30

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Schulstrasse, 35

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 17

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Querweg, 41

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Grunigerstrasse, 16

Điện thoại: +49 5251 8776719

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Am Abdinghof, 5

Website: http://www.abdinghof.de/